Zápisný lístok na stravu pre zamestnancov škôl a školských zariadení na školský rok 2023/2024

Zápisný lístok sa vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.