O nás

 

   Školská jedáleň, Adyho 4 v Štúrove bola založená v roku 1979. Od tohto roku prešla mnohými zmenami . Najväčšia bola rekonštrukcia v roku 2007 v rámci programu "Elektronizácie a revitalizácie zariadení školského stravovania".
   Prestavba budovy bola nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Jej realizáciou vznikla školská jedáleň zodpovedajúca technickým a hygienickým podmienkam, ktorá slúži všetkým stravníkom.

   V našej jedálni sa stravujú:

  1. žiaci a zamestnanci Gymnázia-Gimnázium v Štúrove
  2. žiaci a zamestnanci Základnej školy v Štúrove
  3. žiaci a zamestnanci Špeciálnej Základnej školy v Štúrove
  4. zamestnanci Základnej umeleckej školy v Štúrove
  5. cudzí stravníci (dôchodcovia, bývalí zamestnanci škôl)
  6. zamestnanci Školskej jedálne v Štúrove

   Školská jedáleň ponúka svojim stravníkom možnosť výberu z dvoch hlavných jedál.
   Okrem bežných obedov školská jedáleň pripravuje náhradnú diétnu stravu pre žiakov a študentov na základe požiadavky zákonného zástupcu dieťaťa a lekárskeho doporučenia v súlade so zákonom č.245/2008 paragraf 140. Diétnu stravu pripravujeme na podľa materiálno spotrebných noriem platných pre všetkých ostatných stravníkov /cit.zákona v bod.č.7/, tak, že nežiaducu surovinu doplníme plnohodnotnou náhradou, ktorú musia rodičia zabezpečiť na vlastné náklady. 

Kravské mlieko – náhrada sójové mlieko alebo iné rastlinné mlieko

Vajcia – vynecháme alebo použijeme bezvaječné cestoviny.
Cukor – náhrada umelé sladidlo.

Potraviny obsahujúce lepok - náhrada bezlepkové potraviny

   
Dlhodobo zaužívaný pitný režim sme od roku 2009 doplnili podľa vyhlášky MZ SR č.527/2007 pomocou stojanov na stolovú vodu umiestnených v jedálni, dostupnú všetkým stravníkom, deťom po chorobe zabezpečujeme teplý nápoj.

   Školská jedáleň je zapojená do troch programov ktoré svojim širokým výberom sortimentu podporujú spotrebu mlieka, jogurtov, dezertov a drinkov.

 

  1. Školský mliečny program
  2. Školská mliečna liga Danone
  3. Tami zdravá mliečna výživa

Za to bola naša jedáleň 3 roky po sebe ocenená certifikátom "zdravá školská jedáleň".

 

Naše ocenenia

Stravníkom oznamujeme na jedálnych lístkoch alergény, ktoré citlivým ľudom môžu spôsobiť alergie. Na týždennom jedálnom lístku sú jednotlivé druhy alergénov číselne označené od 1 do 14 a je rozpísaný zoznam podľa číselného označenia na jednotlivé druhy alergénov.

Bonduelle

   Školská jedáleň v Štúrove sa zapojila do projektu podpory kvalitnej a výživovo hodnotnej stravy pre deti v rámci projektu ,, Bonduelle škola plná zdravia,,.
V ŠJ možno  ovplyvniť stravovanie dieťaťa a vytvárať dobré stravovacie návyky. Preto   zaraďujeme čo najčastejšie  zeleninu a ovocie na jedálny lístok.

 

CÍTIME ZODPOVEDNOSŤ VOČI NAŠIM DEŤOM A ICH ZDRAVÉMU VÝVOJU.

 

PREČO sme si  vybrali práve zeleninu Bonduelle?

 

·         Bonduelle dáva záruku úplnej BEZPEČNOSTI – vykonáva kontrolu od zasiatia, pestovania, spracovania až po distribúciu

·         používa špeciálne odrody vhodné pre oblasť pestovania

·         používa špeciálne odrody vhodné na spracovanie mrazením nebo konzervovaním

·         vykonáva kontrolu agrotechnických podmienok (zavlažovanie, hnojenie, chemické ošetrovanie, zber)

·         vykonáva niekoľkonásobnú laboratórnu kontrolu pri spracovaní

 

Výrobky Bonduelle NEOBSAHUJÚgeneticky modifikované organizmy .Naším spoločným cieľom je preto kvalitná, nutrične vyvážená strava pre správny vývoj detí zameraná na zdravý a moderný životný štýl.

 

Čo prináša zelenina Bonduelle klientom?

 

·         kvalitu so zárukou bezpečnosti

·         špeciálne patentované technológie

·         zachovanie farby

·         zachovanie konzistencie

·         maximálne možné zachovanie nutričných hodnôt

·         najnižšiu možnú hladinu dusičnanov a priebežne spĺňané normy pre kojeneckú výživu

 

Na rozdiel od mnohých (i BIO) produktov je zelenina Bonduelle plne pod kontrolou.
Zelenina má veľmi pozitívny imidž, pretože je spájaná s prírodou, zdravím, dobrou formou a radosťou.
Zelenina je kľúčovou súčasťou zdravej výživy, obsahuje vitamíny a vlákninu – preto je zdrojom zdravia a pocitu sviežosti každý deň.
Zelenina je aj zdrojom rozmanitosti, originality a chuti, preto prispieva k potešeniu z jedla. 
Vzťah detí k zelenine je výsledkom vplyvu prostredia, v ktorom vyrastajú, a to tak pozitívneho, ako aj negatívneho, a tiež formy, v akej sa im zelenina ponúka a predkladá.
ŠKOLA PLNÁ ZDRAVIA chce s pomocou školských jedální podporiť prirodzene kladný vzťah detí k zelenine.

 

Bonduelle