Školská jedáleň, Adyho 4 v Štúrove bola založená v roku 1979. Od tohto roku prešla mnohými zmenami . Najväčšia bola rekonštrukcia v roku 2007 v rámci programu "Elektronizácie a revitalizácie zariadení školského stravovania".

Prestavba budovy bola nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Jej realizáciou vznikla školská jedáleň zodpovedajúca technickým a hygienickým podmienkam, ktorá slúži všetkým stravníkom.
V našej jedálni sa stravujú:

  1. žiaci a zamestnanci Gymnázia-Gimnázium v Štúrove
  2. žiaci a zamestnanci Základnej školy v Štúrove
  3. žiaci a zamestnanci Špeciálnej Základnej školy v Štúrove
  4. cudzí stravníci (dôchodcovia, bývalí zamestnanci škôl)
  5. zamestnanci Školskej jedálne v Štúrove

Školská jedáleň ponúka svojim stravníkom pestré jedlá ktoré zodpovedajú materiálno spotrebným normám pre školské stravovanie.
Okrem bežných obedov školská jedáleň pripravuje náhradnú diétnu stravu pre žiakov a študentov na základe požiadavky zákonného zástupcu dieťaťa a lekárskeho doporučenia v súlade so zákonom č.245/2008 paragraf 140. Diétnu stravu pripravujeme na podľa materiálno spotrebných noriem platných pre všetkých ostatných stravníkov /cit.zákona v bod.č.7/, tak, že nežiaducu surovinu doplníme plnohodnotnou náhradou, ktorú musia rodičia zabezpečiť na vlastné náklady.

Kravské mlieko - vynecháme

Laktóza - použijeme bezlaktózové mlieko                                                                      

Vajcia - vynecháme alebo použijeme bezvaječné cestoviny.                                                                                          

Cukor - náhrada umelé sladidlo.                                                                                                                                

Potraviny obsahujúce lepok - náhrada bezlepkové potraviny


Dlhodobo zaužívaný pitný režim sme od roku 2009 doplnili podľa vyhlášky MZ SR č.527/2007 pomocou stojanov na stolovú vodu umiestnených v jedálni, dostupnú všetkým stravníkom, deťom po chorobe zabezpečujeme teplý nápoj.

Školská jedáleň je zapojená do troch programov ktoré svojim širokým výberom sortimentu podporujú spotrebu mlieka, jogurtov, dezertov a drinkov.

  1. Školský mliečny program
  2. Školská mliečna liga Danone
  3. Tami zdravá mliečna výživa

Za to bola naša jedáleň 3 roky po sebe ocenená certifikátom "zdravá školská jedáleň".
.