Náš kolektív 


1. Věra Gubricová - riaditeľka ŠJ

2. Stanislava Adamová - účtovníčka

Kuchárky :

3. Sabina Bogdányiová

4. Klára Komáromiová

5. Anna Vetorová

6. Mária Feketeová

7. Anna Flenderová

8. Renáta Kollárová

9. Lívia Čachová

10. Irena Kožuchová

11. Alena Ivaničová

12. Valéria Taričová

13. Anna Dikáczová