ODHLASOVANIE Z OBEDOV 

Odhlasovanie je z dôvodu dodržiavania Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP) a dodržiavania správnej evidencie surovín na základe vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania možné v pracovných dňoch najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. ( to znamená že na pondelok je možné odhlásenie najneskôr v piatok do 14.00 hod.).
V prípade školských prázdnin alebo riaditeľského voľna je možné odhlásenie v posledný vyučovací deň do 14.00 hod. na ďalší vyučovací deň.
 
Nie je možné odhlásenie obeda ráno na daný deň. 
 
Odhlásenia mailom  neprijímame !!!!
 
 
 OD 1.3.2019  sme zaviedli možnosť odhlasovania sa z obedov online.
 

Stravníci sú na obedy prihlásení automaticky. To znamená že nie je potrebné online prihlasovať obedy každý deň. Online systém stačí používať v prípade odhlásenia z obedov.

 
Odhlásiť obedy môžete tu :                        
po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré Vám boli doručené.
 
Takisto je možné si stiahnuť mobilnú aplikáciu na nasledovnom odkaze: play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz
 
 
 
 
Pre tých, ktorí nemajú záujem využívať odhlasovanie online ostáva spôsob odhlasovania nezmenený, teda buď telefonicky na t.č. 036/7511496 alebo osobne v kancelárii jedálne. 
 
 
 
 
 
 

STRUČNÝ NÁVOD NA ODHLASOVANIE STRAVY CEZ INTERNET :