Odhlasovanie z obedov


Odhlasovanie je z dôvodu dodržiavania Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP) a dodržiavania správnej evidencie surovín na základe vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania možné v pracovných dňoch najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. ( to znamená že na pondelok je možné odhlásenie najneskôr v piatok do 14.00 hod.). V prípade školských prázdnin alebo riaditeľského voľna je možné odhlásenie v posledný vyučovací deň do 14.00 hod. na ďalší vyučovací deň. 

Nie je možné odhlásenie obeda ráno na daný deň. 

Odhlásenia mailom neprijímame a nereagujeme na ne !!!! 

V našej jedálni sa môžete odhlasovať osobne, telefonicky na t.č. 036/7511496 alebo  máte možnosť odhlasovania sa z obedov online. Ak máte záujem o tento spôsob odhlasovania, zavolajte nám a my Vám pošleme prihlasovacie údaje a stručný návod.

Stravníci sú na obedy prihlásení automaticky. To znamená že nie je potrebné online prihlasovať obedy každý deň. Online systém stačí používať v prípade odhlásenia z obedov.

Odhlásiť obedy môžete tu : ODHLASOVANIE Z OBEDOV   

po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré Vám boli doručené.

Takisto je možné si stiahnuť mobilnú aplikáciu na nasledovných odkazoch :