ODHLASOVANIE Z OBEDOV

 
Oznamujeme všetkým stravníkom, že odhlasovanie z obedov je možné len osobne alebo telefonicky na t.č. 036/7511496.
Ráno prebieha odhlasovanie v čase od 6.45 do 8.00 hod. 
Po ôsmej hodine je možné odhlásenie len na ďalší deň. 
Odhlásenia mailom na daný deň neprijímame nakoľko v čase odhlasovania do 8.00 nevieme zabezpečiť potvrdenie odhlásenia. 
Odhlásenie mailom je možné len 24 hodín vopred ( v pracovných dňoch) a je platné len v prípade, ak ho potvrdíme odpoveďou.