Vitajte na stránkach našej školskej jedálne

Oznamy

Dôležité zmeny !!!

11.04.2019 13:19
Vážení rodičia      S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Z tohto dôvodu obdrží v mesiaci máj každý žiak základnej školy záväznú prihlášku, ktorú bude potrebné vyplniť a odovzdať najneskôr do 20.5.2019 a v ktorej bude potrebné uviesť, či máte alebo nemáte záujem, aby sa Vaše dieťa od 1.9.2019 stravovalo v školskej jedálni...

Oznámenie o výške úhrady za stravu

31.12.2018 13:34
Na základe VZN mesta Štúrova č.4/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni  sa od 1.1.2019  upravuje  príspevok,  ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka  a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.   Základná škola : Stravníci 1.stupeň ( 1.-4.ročník )                                                  ...

Upozornenie pre stravníkov poberajúcich hmotnú núdzu

31.12.2018 12:37
Žiak má nárok na stravu hradenú ÚPSVAR iba v prípade, ak je prítomný na vyučovaní. Ak je žiak neprítomný, je povinnosťou rodiča žiaka zo stravy odhlásiť. Pri opakovanom neplnení si tejto povinnosti bude táto skutočnosť hlásená ÚPSVAR a za neodhlásené obedy bude spätne účtovaná výška stravného v plnej výške, a to 1,09 €/obed pre ročníky 1.-4. a 1,16 €/obed pre ročníky 5.-9.


 

V prípade potreby si vyhradzujeme právo zmeny jedálneho lístka !

  ODHLASOVANIE  

         ONLINE :

       INFORMÁCIE

Oznamy

Stravovacie karty

15.11.2015 13:13
Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa u nás stravujú, že od 1.12.2015 sa mení spôsob zakúpenia stravovacej karty. Karty sa nebudú zakupovať za hotovosť, ale suma nákupu za kartu bude pripočítaná k sume platby za stravovanie . Zároveň Vám oznamujeme, že ak si žiak minimálne  5x po sebe...

Naša jedáleň

Záznamy: 1 - 4 zo 8
1 | 2 >>