Vitajte na stránkach našej školskej jedálne

Oznamy

Oznámenie o výške úhrady za stravu

15.12.2016 13:34
Na základe VZN mesta Štúrova č.9/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni  sa od 1.1.2017  upravuje  príspevok,  ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka  a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.   Základná škola : Stravníci 1.stupeň ( 1.-4.ročník )                                                  ...

Upozornenie pre stravníkov poberajúcich hmotnú núdzu

15.12.2016 12:37
Žiak má nárok na stravu hradenú ÚPSVAR iba v prípade, ak je prítomný na vyučovaní. Ak je žiak neprítomný, je povinnosťou rodiča žiaka zo stravy odhlásiť. Pri opakovanom neplnení si tejto povinnosti bude táto skutočnosť hlásená ÚPSVAR a za neodhlásené obedy bude spätne účtovaná výška stravného v plnej výške, a to 1,01 €/obed pre ročníky 1.-4. a 1,09 €/obed pre ročníky 5.-9.

ODHLASOVANIE Z OBEDOV

13.09.2016 07:50
Oznamujeme všetkým stravníkom, že odhlasovanie z obedov je možné len osobne alebo telefonicky. Ráno prebieha odhlasovanie v čase od 6.45 do 8.00 hod. Po ôsmej hodine je možné odhlásenie len na ďalší deň. Odhlásenia mailom na daný deň neprijímame nakoľko v čase odhlasovania do 8.00 nevieme zabezpečiť potvrdenie odhlásenia. Odhlásenie mailom je možné len 24 hodín vopred ( v pracovných dňoch) a je platné len v prípade, ak ho potvrdíme odpoveďou. 


 

V prípade potreby si vyhradzujeme právo zmeny jedálneho lístka !

Oznamy

Stravovacie karty

15.11.2015 13:13
Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa u nás stravujú, že od 1.12.2015 sa mení spôsob zakúpenia stravovacej karty. Karty sa nebudú zakupovať za hotovosť, ale suma nákupu za kartu bude pripočítaná k sume platby za stravovanie . Zároveň Vám oznamujeme, že ak si žiak minimálne  5x po sebe...

Naša jedáleň

Záznamy: 1 - 4 zo 8
1 | 2 >>