ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

   Adyho ul č. 4
   94301 Štúrovo


Vitajte na stránkach našej školskej jedálne. 

Jedálny lístok 

Prihlásiť alebo odhlásiť obedy online

NAŠE OZNAMY

 

Na základe VZN mesta Štúrova č.6-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa od 1.9.2022 upravuje príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.