Stravovanie pre dôchodcov

Od apríla 2013 Školská jedáleň Štúrovo na Adyho ul.4, zaviedla novú službu pre všetkých občanov - dôchodcov mesta Štúrovo, ktorí majú záujem o odoberanie obedov.
Predmetom našej služby je poskytovanie hlavného jedla – obeda dôchodcom, ktorí si ho odnesú v obedári domov. Obed bude poskytovaný podľa schváleného jedálneho lístka na príslušné obdobie a jeho kvalita a hmotnosť zodpovedá prísnym výživovým a hygienickým požiadavkám dospelého stravníka, podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 
Obed sa podáva v čase  od 11:30 hod. do 13:00 hod. alebo podľa dohody. Jeho cena sa určí aktuálnymi nákladmi na prípravu za príslušný kalendárny rok. Od 1.januára 2022 je cena obeda 2,07 €. ( Celková hodnota obeda je 3,32 €, rozdiel vo výške 1,25 € hradí Mesto Štúrovo).
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii školskej jedálne.

 

 

Az Ady utca 4. szám alatt található iskolai étkezde 2013 áprilisától új szolgáltatást vezetett be minden párkányi nyugdíjas számára.
A szolgáltatás lényege – ebéd biztosítása a nyugdíjasok számára, amit ebédhordóban hazavihetnek. Az ebéd az aktuális étlap szerint lesz biztosítva és minősége valamint mennyisége megfelel a Szlovák Iskolaügyi Minisztérium 330/2009-es számú rendeletébe foglalt higiéniai és táplákozási előírásoknak.
Az ebédet 11:30 – 13:00 óráig adjuk ki, illetve egyéni megegyezés szerint. Az árat az aktuális költségek határozzák meg az adott naptári évben. 2022 január 1-től  az ebéd ára 2,07 Euró. ( Az ebéd teljes értéke 3,32 €, a különbözetet 1,25 € értékben a Párkányi városi hivatal álja). 
Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek az iskolai étkezde irodájában. 

 

Zápisný lístok na stravu pre dôchodcov

Zápisný lístok sa vydáva v zmysle § 9 ods.1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Zvoľte súbor

 

K zápisnému lístku je potrebné doložiť aj fotokópiu najnovšieho výmeru dôchodku zo Sociálnej poisťovne. 

 

Zároveň je potrebné vyplniť aj papierovú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť tu :

Zápisný lístok na stravu - dôchodcovia .pdf 
 

Zápisný lístok na stravu - dôchodcovia .doc 

Zápisný lístok si môžete vyzdvihnúť aj osobne v kancelárii jedálne, kde ho potom môžete po vyplnení odovzdať.