STRAVOVANIE PRE DÔCHODCOV

Od apríla 2013 Školská jedáleň Štúrovo na Adyho ul.4, zaviedla novú službu pre všetkých občanov - dôchodcov mesta Štúrovo, ktorí majú záujem o odoberanie obedov.
Predmetom našej služby je poskytovanie hlavného jedla - obeda dôchodcom, ktorí si ho odnesú v obedári domov. Obed bude poskytovaný podľa schváleného jedálneho lístka na príslušné obdobie a jeho kvalita a hmotnosť zodpovedá prísnym výživovým a hygienickým požiadavkám dospelého stravníka, podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.
Obed sa podáva v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. alebo podľa dohody. Jeho cena sa určí aktuálnymi nákladmi na prípravu za príslušný kalendárny rok. Od 1.1.2023 je cena obeda 3,32 €. ( Celková hodnota obeda je 4,57 €, rozdiel vo výške 1,25 € hradí Mesto Štúrovo).
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii školskej jedálne.

Az Ady utca 4. szám alatt található iskolai étkezde 2013 áprilisától új szolgáltatást vezetett be minden párkányi nyugdíjas számára.
A szolgáltatás lényege - ebéd biztosítása a nyugdíjasok számára, amit ebédhordóban hazavihetnek. Az ebéd az aktuális étlap szerint lesz biztosítva és minősége valamint mennyisége megfelel a Szlovák Iskolaügyi Minisztérium 330/2009-es számú rendeletébe foglalt higiéniai és táplákozási előírásoknak.
Az ebédet 12:00 - 13:00-ig adjuk ki, illetve egyéni megegyezés szerint. Az árat az aktuális költségek határozzák meg az adott naptári évben. 2023.01 1-től az ebéd ára 3.32Euró. ( Az ebéd teljes értéke 4,57 €, a különbözetet 1,25 € értékben a Párkányi városi hivatal álja).
Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek az iskolai étkezde irodájában.

K zápisnému lístku je potrebné doložiť najnovší výmer k dôchodku zo Sociálnej poisťovne.