Zápisný lístok na stravu pre žiakov ZŠ, ŠZŠ a Gymnázia na školský rok 2022/2023

Zápisný lístok sa vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.