Ak si želáte ukončiť stravovanie v našej jedálni, vyplňte prosím nasledovný formulár : 

 
 

Žiadosť o ukončenie stravovania