Prihlášky na stravovanie na školský rok 2020/2021

Prihlášky na stravovanie si môžete stiahnuť tu :
 
 
Prihláška na stravovanie pre žiakov ZŠ :  doc  pdf
 
Prihláška na stravovanie pre žiakov gymnázia : doc  pdf 
 
Prihláška na stravovanie pre dospelých : doc  pdf
 
Prihláška na stravovanie pre dôchodcov : doc  pdf 
 
 
 
Dôchodcovia prikladajú k prihláške na stravovanie aj fotokópiu najnovšieho výmeru dôchodku zo Sociálnej poisťovne.