Vážení rodičia

pri návrate detí do školy po ukončení karantény a znovuotvorení školy Vás prosíme, aby ste na prihlasovanie Vášho dieťaťa na obedy použili aplikáciu, ktorá je dostupná tu : STRAVA.CZ
NEVYPLŇUJTE ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVU !!!
Zápisný lístok sa vyplňuje len pre nových stravníkov alebo na začiatku školského roka !!!
Ak dieťa prihlasujete cez aplikáciu, prosím prihláste dieťa dopredu na celý mesiac, z dôvodu, že pri zatvorení školy odhlasujeme všetkých stravníkov zo stravy do konca mesiaca.  Následne sa prihlásite do aplikácie len v prípade, že dieťa potrebujete odhlásiť. 
 
Vaše dieťa môžete prihlásiť alebo odhlásiť aj telefonicky na t.č. 036/7511496 každý pracovný deň najneskôr do 13.00 hod. na nasledujúci deň.
 

Zápisné lístky na stravu na školský rok 2020/2021

Zápisný lístok na stravu si môžete stiahnuť tu :
 
 
Zápisný lístok na stravu pre žiakov ZŠ :  doc pdf
 
Zápisný lístok na stravu pre žiakov gymnázia : doc  pdf 
 
Zápisný lístok na stravu pre dospelých : doc  pdf
 
Zápisný lístok na stravu pre dôchodcov : doc  pdf 
 
 
 
Dôchodcovia prikladajú k zápisnému lístku aj fotokópiu najnovšieho výmeru dôchodku zo Sociálnej poisťovne. 

Zápisné lístky je možné vyplniť a odoslať aj online, v nižšie uvedených formulároch : 

Zápisný lístok na stravu pre žiakov ZŠ a Gymnázia

Zápisný lístok sa vydáva v zmysle § 9 ods.1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Zápisný lístok na stravu pre zamestnancov škôl a školských zariadení

Zápisný lístok sa vydáva v zmysle § 9 ods.1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.