Prihlášky na stravovanie na školský rok 2018/2019

Prihlášky na stravovanie si môžete stiahnuť tu :
 
Prihláška na stravovanie pre žiakov ZŠ :  doc  pdf
 
Prihláška na stravovanie pre žiakov v Hmotnej núdzi : doc pdf 
  
Prihláška na stravovanie pre žiakov gymnázia :  doc pdf 
 
Prihláška na stravovanie pre dospelých : doc pdf 
 
Prihláška na stravovanie pre dôchodcov : doc  pdf 
 
 
 
Dôchodcovia prikladajú k prihláške na stravovanie aj fotokópiu najnovšieho výmeru dôchodku zo Sociálnej poisťovne.