Zápisné lístky na stravu na školský rok 2020/2021

Zápisný lístok na stravu si môžete stiahnuť tu :
 
 
Zápisný lístok na stravu pre žiakov ZŠ :  doc pdf
 
Zápisný lístok na stravu pre žiakov gymnázia : doc  pdf 
 
Zápisný lístok na stravu pre dospelých : doc  pdf
 
Zápisný lístok na stravu pre dôchodcov : doc  pdf 
 
 
 
Dôchodcovia prikladajú k zápisnému lístku aj fotokópiu najnovšieho výmeru dôchodku zo Sociálnej poisťovne. 

Zápisné lístky je možné vyplniť a odoslať aj online, v nižšie uvedených formulároch : 

Zápisný lístok na stravu pre žiakov ZŠ a Gymnázia

Zápisný lístok sa vydáva v zmysle § 9 ods.1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Zápisný lístok na stravu pre zamestnancov škôl a školských zariadení

Zápisný lístok sa vydáva v zmysle § 9 ods.1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.