Upozornenie pre stravníkov poberajúcich hmotnú núdzu

31.12.2018 12:37

Žiak má nárok na stravu hradenú ÚPSVAR iba v prípade, ak je prítomný na vyučovaní. Ak je žiak neprítomný, je povinnosťou rodiča žiaka zo stravy odhlásiť. Pri opakovanom neplnení si tejto povinnosti bude táto skutočnosť hlásená ÚPSVAR a za neodhlásené obedy bude spätne účtovaná výška stravného v plnej výške, a to 1,09 €/obed pre ročníky 1.-4. a 1,16 €/obed pre ročníky 5.-9.