Oznámenie

16.11.2015 10:52

Od apríla 2013 Školská jedáleň Štúrovo na Adyho ul.4, zaviedla novú službu pre všetkých občanov - dôchodcov mesta Štúrovo, ktorí majú záujem o odoberanie obedov.
   Predmetom našej služby je poskytovanie hlavného jedla – obeda dôchodcom, ktorí si ho odnesú v obedári domov. Obed bude poskytovaný podľa schváleného jedálneho lístka na príslušné obdobie a jeho kvalita a hmotnosť zodpovedá prísnym výživovým a hygienickým požiadavkám dospelého stravníka, podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 
   Obed sa podáva v čase  od 11:15 hod. do 14:00 hod. alebo podľa dohody. Jeho cena sa určí aktuálnymi nákladmi na prípravu za príslušný kalendárny rok. Od novembra 2015 je hodnota obeda 2,00 €.
   Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 036 7511 496 alebo osobne v kancelárii školskej jedálne