Zdravá zelenina

V rámci spolupráce s firmou Bonduelle sme deťom pripravili ochutnávku a  prednášku o dôležitosti správneho stravovania. Záleží nám na hodnotách zdravého životného štýlu a preto budeme aj  takouto formou deťom ukazovať, že aj zelenina môže byť nielen zdravá ale aj chutná. Pre deti je dôležite, aby pestrosť v stravovaní  vnímali ako prirodzenú súčasť života a preto za podpory podobných projektov ju  budeme aktívne šíriť aj v budúcnosti.

 

Zdravá zelenina