Mikuláš

Aj tento rok zavítal do školskej jedálne Mikuláš a priniesol všetkým stravníkom sladkosti a ovocie.