30. výročie

 V roku 2009 Školská jedáleň v Štúrove oslávila 30 výročie vzniku a pri tejto príležitosti usporiadala slávnostnú recepciu na ktorej bol ocenený celý kolektív pod vedením vtedajšej riaditeľky Alžbety Prokopcovej.

   Ocenenie z Ministrerstva školstva za 30 rokov úspešného presadzovania zdravej, racionálnej výživy, zdravých stravovacích návykov, nových výživových trendov ako aj poďakovanie za dlhoročnú náročnú prácu v prospech školského stravovania hovorí za všetko. Ocenenie je o toľko vzácnejšie, že naša práca sa týka dospievajúcej generácie a jej zhodnotenie sa prejaví až v budúcnosti, keď ovplyvní celkovú kvalitu života našej budúcej generácie.