Kolektív

1. Věra Gubricová - riaditeľka ŠJ
2. Stanislava Adamová - účtovníčka

Kuchárky

3. Mária Feketeová

4. Anna Vetorová
5. Anna Flenderová
6. Renáta Kollárová
7. Klára Komáromiová

8. Sabina Bogdányiová

9. Lívia Čachová

10. Irena Kožuchová

11. Alexandra Ölvecká

12. Anna Dikáczová