ZMENA !!

Od 24.3.2020 sa obedy pre všetkých prihlásených dôchodcov rozvážajú domov.

VÁLTOZÁS !! 

2020.03.24-től az ebédek ki vannak szállítva minden bejelentkezett nyugdíjasnak a lakcímére.

Stravovanie pre dôchodcov - OZNAM

Touto cestou informujeme dôchodcov, ktorí sa do vyhlásenia mimoriadnej situácie stravovali v našej Školskej jedálni,  že stravovanie bude od 23. marca 2020 (pondelok) opätovne zabezpečované.

 

Zároveň oznamujeme ostatným dôchodcom v meste Štúrovo, aby nám v prípade záujmu o obed z našej jedálne nahlásili túto skutočnosť v pracovných dňoch medzi 8.00 a 11.00 hod. na telefónnom čísle školskej jedálne 036-7511496. Ďalšie informácie sú dostupné na : https://www.sjsturovo.sk/stravovanie-pre-dochodcov.

 

NYUGDÍJASOK ÉTKEZTETÉSE - ÉRTESÍTÉS

Ezúton tudatjuk azon nyugdíjasokkal, akik a válsághelyzet kihirdetéséig az  étkezdénkben étkeztek, hogy 2020. március 23-tól (hétfő) ismételten bebiztosítjuk számukra az  étkezés lehetőségét.

 

Továbbá tudatjuk a többi párkányi nyugdíjassal is, hogy amennyiben az iskolai étkezdéből szeretnének étkezni, akkor igényüket jelentsék be munkanapokon 8.00 és 11.00 közötti időszakban a 036-7511496-os telefonszámon. Pontos információk a https://www.sjsturovo.sk/stravovanie-pre-dochodcov  weboldalon érhetők el.

Vitajte na stránkach našej školskej jedálne

Oznamy

Oznámenie o výške úhrady za stravu

31.12.2018 13:34
Na základe VZN mesta Štúrova č.4/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni  sa od 1.1.2019  upravuje  príspevok,  ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka  a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.   Základná škola : Stravníci 1.stupeň ( 1.-4.ročník )                                                  ...


 

V prípade potreby si vyhradzujeme právo zmeny jedálneho lístka !

  ODHLASOVANIE  

        Z OBEDOV :

       INFORMÁCIE

Oznamy

Stravovacie karty

15.11.2015 13:13
Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa u nás stravujú, že od 1.12.2015 sa mení spôsob zakúpenia stravovacej karty. Karty sa nebudú zakupovať za hotovosť, ale suma nákupu za kartu bude pripočítaná k sume platby za stravovanie . Zároveň Vám oznamujeme, že ak si žiak minimálne  5x po sebe...

Naša jedáleň

Záznamy: 5 - 8 zo 8
<< 1 | 2