Vitajte na stránkach našej školskej jedálne

OZNAM STRAVNÍKOM

 

Oznamujeme všetkým stravníkom, že na piatok 29.6.2018 sa bude možné odhlásiť zo stravy najneskôr vo štvrtok 28.6.2018 do 8.00 hod. Po tomto termíne odhlásenie zo stravy nebude možné.

Zároveň Vám oznamujeme, že v piatok 29.6.2018 sa bude obed podávať v čase od 9.00 - 12.00 hod.

 

 

PRIHLÁŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

Vážení stravníci. 

Prihlášky na stravu na nasledujúci školský rok 2018/2019 

si môžete stiahnuť v sekcii : 

PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE. 

Zároveň Vám oznamujeme, že stravovanie v mesiaci september sa začne dňa 4.9.2018 v utorok

V rozdaných prihláškach bol chybne uvedený dátum 3.9.2018, za čo sa ospravedlňujeme. 

 

 

 

Oznamy

Oznámenie o výške úhrady za stravu

15.12.2016 13:34
Na základe VZN mesta Štúrova č.9/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni  sa od 1.1.2017  upravuje  príspevok,  ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka  a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.   Základná škola : Stravníci 1.stupeň ( 1.-4.ročník )                                                  ...

Upozornenie pre stravníkov poberajúcich hmotnú núdzu

15.12.2016 12:37
Žiak má nárok na stravu hradenú ÚPSVAR iba v prípade, ak je prítomný na vyučovaní. Ak je žiak neprítomný, je povinnosťou rodiča žiaka zo stravy odhlásiť. Pri opakovanom neplnení si tejto povinnosti bude táto skutočnosť hlásená ÚPSVAR a za neodhlásené obedy bude spätne účtovaná výška stravného v plnej výške, a to 1,01 €/obed pre ročníky 1.-4. a 1,09 €/obed pre ročníky 5.-9.

ODHLASOVANIE Z OBEDOV

13.09.2016 07:50
Oznamujeme všetkým stravníkom, že odhlasovanie z obedov je možné len osobne alebo telefonicky. Ráno prebieha odhlasovanie v čase od 6.45 do 8.00 hod. Po ôsmej hodine je možné odhlásenie len na ďalší deň. Odhlásenia mailom na daný deň neprijímame nakoľko v čase odhlasovania do 8.00 nevieme zabezpečiť potvrdenie odhlásenia. Odhlásenie mailom je možné len 24 hodín vopred ( v pracovných dňoch) a je platné len v prípade, ak ho potvrdíme odpoveďou. 


 

V prípade potreby si vyhradzujeme právo zmeny jedálneho lístka !

Oznamy

Stravovacie karty

15.11.2015 13:13
Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa u nás stravujú, že od 1.12.2015 sa mení spôsob zakúpenia stravovacej karty. Karty sa nebudú zakupovať za hotovosť, ale suma nákupu za kartu bude pripočítaná k sume platby za stravovanie . Zároveň Vám oznamujeme, že ak si žiak minimálne  5x po sebe...

Naša jedáleň

Záznamy: 5 - 8 zo 8
<< 1 | 2