DÔLEŽITÝ OZNAM 

Školská jedáleň oznamuje rodičom tých žiakov, ktorí budú od 1.6.2020 navštevovať školu, že na pondelok 1.6.2020 sa dá prihlásiť na obed najneskôr v piatok 29.5.2020 do 11.00 hod bud telefonicky alebo cez online aplikáciu. Po tomto termíne prihlásenie na pondelok 1.6.2020 nebude možné. 

To isté platí i pre ostatných stravníkov.

Ďakujeme za pochopenie.

Vitajte na stránkach našej školskej jedálne

Oznamy

Oznámenie o výške úhrady za stravu

31.12.2018 13:34
Na základe VZN mesta Štúrova č.4/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni  sa od 1.1.2019  upravuje  príspevok,  ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka  a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.   Základná škola : Stravníci 1.stupeň ( 1.-4.ročník )                                                  ...


 

V prípade potreby si vyhradzujeme právo zmeny jedálneho lístka !

  ODHLASOVANIE  

        Z OBEDOV :

       INFORMÁCIE

Oznamy

Stravovacie karty

15.11.2015 13:13
Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa u nás stravujú, že od 1.12.2015 sa mení spôsob zakúpenia stravovacej karty. Karty sa nebudú zakupovať za hotovosť, ale suma nákupu za kartu bude pripočítaná k sume platby za stravovanie . Zároveň Vám oznamujeme, že ak si žiak minimálne  5x po sebe...

Naša jedáleň

Záznamy: 5 - 8 zo 8
<< 1 | 2