Archív článkov

Dôležité zmeny !!!

11.04.2019 13:19
Vážení rodičia      S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie...

Oznámenie o výške úhrady za stravu

31.12.2018 13:34
Na základe VZN mesta Štúrova č.4/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni  sa od 1.1.2019  upravuje  príspevok,  ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka  a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške...

Upozornenie pre stravníkov poberajúcich hmotnú núdzu

31.12.2018 12:37
Žiak má nárok na stravu hradenú ÚPSVAR iba v prípade, ak je prítomný na vyučovaní. Ak je žiak neprítomný, je povinnosťou rodiča žiaka zo stravy odhlásiť. Pri opakovanom neplnení si tejto povinnosti bude táto skutočnosť hlásená ÚPSVAR a za neodhlásené obedy bude spätne účtovaná výška stravného...

ODHLASOVANIE Z OBEDOV

18.12.2017 13:15
Školská jedáleň, Adyho 4, Štúrovo OZNAMUJE VŠETKÝM STRAVNÍKOM ,  že na piatok 22.12.2017 sa bude možné sa odhlásiť zo stravy najneskôr vo štvrtok 21.12.2017 do 8.00 hod.  Po tomto termíne odhlásenie zo stravy nebude možné.                 ...

Svetový deň výživy

19.10.2016 08:53
Svetový deň výživy

Viete čo je vlastne bulgur ?

19.05.2016 12:57
Pšeničný bulgur síce výzorom pripomína skôr ryžu, ale je to predvarená nalámaná celozrnná pšenica, ktorá niekomu chuťovo môže pripomínať oriešky. Bulgur sa dá kúpiť v obchodoch so zdravou výživou, ale už aj v bežných obchodných centrách, dokonca aj v biokvalite.   Príprava...

Kuskus - netradičná a zdravá cestovina

19.05.2016 12:01
Kuskus alebo cous cous sa považuje za domov severnej Afriky a Blízkeho východu. Má blahodárny a priaznivý vplyv na naše zdravie a preto bol a stále je základnou, veľmi obľúbenou a chutnou potravinou severoafrickej kuchyne. No pre jeho skvelé účinky sa pomaly rozšíril do celého...

Oznámenie

16.11.2015 10:52
Od apríla 2013 Školská jedáleň Štúrovo na Adyho ul.4, zaviedla novú službu pre všetkých občanov - dôchodcov mesta Štúrovo, ktorí majú záujem o odoberanie obedov.    Predmetom našej služby je poskytovanie hlavného jedla – obeda dôchodcom, ktorí si ho odnesú v obedári domov....

Stravovacie karty

15.11.2015 13:13
Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa u nás stravujú, že od 1.12.2015 sa mení spôsob zakúpenia stravovacej karty. Karty sa nebudú zakupovať za hotovosť, ale suma nákupu za kartu bude pripočítaná k sume platby za stravovanie . Zároveň Vám oznamujeme, že ak si žiak minimálne  5x po sebe...
Záznamy: 1 - 9 zo 9